My Site Preloader
skip to Main Content
+30 2621020600-1 Email Facebook

Σας Ενημερώνουμε πως Βρίσκεται σε λειτουργία η Νέα Κυκλική Λεωφορειακή Γραμμή 052

«Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Σταθμός Μετρό Ελαιώνα – Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού»

Οι Ώρες Λειτουργίας Της Γραμμής είναι Κάθε Μέρα από 07.00 – 21.45

Οι επιβάτες θα μπορούν να επιβιβάζονται από τον Κηφισό με προορισμό τον σταθμό μετρό Ελαιώνα και αντιστρόφως από τον σταθμό μετρό Ελαιώνα προς τον Κηφισό.

Σε κάθε προγραμματισμένο δρομολόγιο επιτρέπονται μέχρι 2 (δύο) κατοικίδια και πρέπει να έχουν δηλωθεί στα κάτωθι δρομολόγια νωρίτερα με κράτηση θέσεως.

Τα δρομολόγια για να μεταφέρετε μαζί σας το κατοικίδιο σας, είναι τα εξής:

 • Πύργο προς Αθήνα : 07.35′ – 12.30′ – 16.00′ – 18.00′
 • Αμαλιάδα προς Αθήνα : 12.50′ – 18.20′
 • Αθήνα προς Πύργο : 07.30′ – 10.30′ – 16.00′ – 19.00′

β) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΖΩΑ
βα) Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/ συρμού και την ασφάλεια των επιβατών (με εξαίρεση τους σκύλους βοηθείας), εφόσον:
i. Είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 70εκ. x 40εκ. x 50εκ. για την περίπτωση των τακτικών αστικών γραμμών ή σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 50εκ. x 40εκ. x 35εκ. για την περίπτωση των υπεραστικών τακτικών καθώς και των έκτακτων γραμμών.
ii. Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους.
iii. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας- διαβατήριο του ζώου.
iv. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου βρίσκεται πλησίον αυτού και μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
v. Τα τοποθετούν στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων/συρμών, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου- εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των εισιτηρίων ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών.
vi. Στην περίπτωση τακτικών υπεραστικών ή διεθνών, γραμμών καθώς και έκτακτων γραμμών, μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως περίπτωση στο χώρο αποσκευών
(περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα).
ββ) Ειδικώς, οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας μεταφέρονται ως εξής:
i. Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
ii. Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας φέρει και επιδεικνύει, όποτε του ζητείται από τους Ελεγκτές Κομίστρου ή τους ειδικά εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσής του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, όσο και ότι ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.
iii. Στην περίπτωση χρήστη ή εκπαιδευτή που είναι πολίτης της Ε.Ε. ή πολίτης τρίτης χώρας, αλλά μένει στην Ελλάδα για βραχύ χρονικό διάστημα, τότε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως έχουν εκδοθεί από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παραμονής του χρήστη ή εκπαιδευτή στην Ελλάδα (π.χ. λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λπ.), τα ως άνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό (Πρεσβείες κ.λπ.), κατά τα οριζόμενα της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
iv. Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας του οχήματος/συρμού και για την ανεμπόδιστη διέλευση και κίνηση των υπόλοιπων επιβατών εντός του οχήματος/συρμού.
βγ) Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας, εφαρμογή έχουν οι γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ευθύ-Τεύχος B’ 7483/29.12.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 83071νης του κατόχου ζώου για ζημία που προκλήθηκε από
αυτό σε τρίτον (άρθρο 924 ΑΚ).

Σας ενημερώνουμε ότι για την μεταφορά ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ισχύει ο ΦΕΚ-2023-Tefxos B-07483

Τα λεωφορεία της γραμμή Χ93 αναχωρούν από το σταθμό υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού κάθε περίπου 30-40 λεπτά. Η διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου 60 λεπτά. Το λεωφορείο περνά από Νέα Φιλαδέλφεια, Αττική οδό και τερματίζει στο επίπεδο των αναχωρήσεων.

Σημείο εκκίνησης: Επίπεδο αφίξεων, στάση λεωφορείων μεταξύ των Εξόδων 4 και 5.

Ώρες Αναχώρησης από ΚΤΕΛ Κηφισού

00:40 , 01:35 , 02:25 , 03:15 , 04:15 , 04:55 , 05:25 , 05:55 , 06:20 , 06:50 , 07:15 , 07:45 , 08:15 , 08:40, 09:10, 09:40 , 10:10 , 10:40 , 11:10 , 11:35 , 12:05 , 12:35 , 13:05 , 13:35 , 14:05 , 14:35 , 15:05 , 15:35 , 16:05 , 16:40 , 17:15 , 17:50 , 18:25 , 18:55 , 19:25 , 19:55 , 20:30 , 21:10 , 21:45 , 22:25 , 23:05 , 23:50

Ώρες Αναχώρησης από Ελ. Βενιζέλος

00:10 , 00:55 , 01:45 , 02:35 , 03:35 , 04:15 , 05:15 , 06:05 , 06:35 , 07:05 , 07:30 , 08:00 , 08:30 , 09:00 , 09:30 , 09:55 , 10:25 , 10:55 , 11:25 , 11:55 , 12:25 , 12:50 , 13:20 , 13:50 , 14:20 , 14:50 , 15:20 , 15:50 , 16:15 , 16:45 , 17:15 , 17:50 , 18:25 , 19:00 , 19:35 , 20:05 , 20:35 , 21:05 , 21:40 , 22:15 , 22:50 , 23:30

Πληροφορίες 11185

O κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών (ΦΕΚ-2023-Tefxos B-07483) προβλέπει τα εξής

Στις περιπτώσεις ακύρωσης κράτησης θέσης σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής,

 • είτε επιστρέφουν το 70% της τιμής του εισιτηρίου, εφόσον η ακύρωση πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 8 ώρες προ της αναχώρησης,
 • ή το 50% της τιμής του εισιτηρίου, εφόσον η ακύρωση πραγματοποιήθηκε σε χρόνο μικρότερο των 8 ωρών προ της ώρας αναχωρήσεως,
 • είτε τροποποιούν − χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση− τα εισιτήρια όσον αφορά τη ημερομηνία του ταξιδιού ή τα μεταβιβάζουν σε άλλα πρόσωπα (επιβαλλομένης στην περίπτωση μεταβιβάσεως κανονικού εισιτηρίου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εισιτήριο μειωμένης τιμής ή ελευθέρας διακινήσεως της επιστροφής των αντιστοίχων χρημάτων στον αρχικό κάτοχο του εισιτηρίου).

Σε κάθε περίπτωση, για την επιστροφή ποσοστού της τιμής του εισιτηρίου ή τη μεταβολή στοιχείων του εισιτηρίου (όπως αλλαγή προορισμού/ δρομολογίου/ημερομηνίας υλοποίησης δρομολογίου / επιβάτη) συνεπεία ακύρωσης κράτησης θέσης κατά τα προαναφερόμενα, απαιτείται θεώρηση επί του εισιτηρίου αποκλειστικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του συγκοινωνιακού φορέα, του τουριστικού γραφείου ή της τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ).,

Η εξαργύρωση χρηματικού ποσού γίνεται μόνο από το λογιστήριο της ΚΤΕΛ.

Ναι, η “ΚΤΕΛ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.” σας παρέχει την δυνατότητα να αγοράσετε το εισιτήριο σας με πιστωτική κάρτα στα εκδοτήρια μας στον κεντρικό σταθμό στον Πύργο Ηλείας, αλλά και στα εκδοτήρια στον σταθμό Κηφισσού.

Ο Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών (ΦΕΚ-2023-Tefxos B-07483) προβλέπει:

Στις υπεραστικές και ενδοκοινοτικές τακτικές και έκτακτες γραμμές επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα, η μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων, ως εξής:

 • ε) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
  εα) Στις τακτικές αστικές γραμμές με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) επιτρέπεται, με
  ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/συρμού και την ασφάλεια των επιβατών, η μεταφορά αποσκευών
  και λοιπών αντικειμένων, ως εξής:
  i. Αποσκευές μικρών διαστάσεων (χειραποσκευές, σακίδια κ.λπ.) κρατούνται ανά χείρας, δεν φέρονται στους ώμους ούτε τοποθετούνται στα καθίσματα.
  ii. Οι διαστάσεις των μεγαλύτερων αποσκευών δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 100εκ x 60εκ x 25εκ, το βάρος τους τα 25 kg ενώ το μήκος λοιπών μεταφερόμενων αντικειμένων δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,70μ
 • εβ) στις τακτικές υπεραστικές ή διεθνείς γραμμές και στις έκτακτες, γραμμές επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα, η μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων, ως εξής:
  i. Οι αποσκευές επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων, πατινιών (e-scooters) βρεφικών/παιδικών καροτσιών, δεμάτων, τοποθετούνται στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου
 • ii.Αποσκευές μικρών διαστάσεων (χειραποσκευές, σακίδια κ.λπ.) θα πρέπει για την ασφάλεια των επιβαινόντων να μην κρατούνται ανά χείρας, αλλά να τοποθετούνται στα ειδικά ράφια αποσκευών που διαθέτει το λεωφορείο.
 • iii. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνων, εύφλεκτων αιχμηρών, δηλητηριωδών, ρυπαρών ή δύσοσμων υλών, υλικών και, εν γένει, αντικειμένων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.
 • εγ) Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφορείς δεν ευθύνονται για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επιβατών κατά την διάρκεια της μεταφοράς.

Μειωμένες τιμές υπάρχουν για φοιτητές, πολύτεκνους αλλά και ΑΜΕΑ. Για τρίτεκνους υπάρχει έκπτωση μόνο για τα εκτός Ηλείας δρομολόγια. Δεν υπάρχει μειωμένη τιμή για τους άνεργους. Όταν το εισιτήριο υπόκεινται σε εκπτωτικό καθεστώς, ο επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης (έγκυρη πολύτεκνη κάρτα, φοιτητική κάρτα κ.α.) και να το επιδεικνύει, όποτε αυτό του ζητηθεί, διότι σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό του εισιτηρίου. Έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής υπάρχει μόνο στα δρομολόγια εκτός Ηλείας και αφορά μόνο τους τελικούς προορισμούς.

Οι τιμές έχουν ως εξής

 • ΑΜΕΑ – 50%
 • Φοιτητές – 50% και 25%
 • Πολύτεκνοι – 50%

Η «ΚΤΕΛ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία αποστολής δεμάτων, από την Αθήνα στον Πύργο και αντίστροφα, και σε όλους τους προορισμούς εντός και εκτός νομού, με δίκτυο πρακτόρων αποθηκαρίων, για τη φόρτωση, φύλαξη και διακομιδή δεμάτων.

Δείτε περισσότερα εδώ
Back To Top Skip to content